Arkistot

Arkistot kuukaudelta: ‘lokakuu, 2013’

Energiavertailu

Kuivaa polttopuuta

Vertailussa eri energiamuodot Yksi irtokuutiometri (i-m3) kuivaa koivupilkettä sisältää energiaa 1010 kWh. Alla olevat polttoainemäärät ovat energiasisällöltään yhtä suuret.  Polttoaine Määrä Kuiva koivupilke 1,0 irto-m3 Kuiva koivupilke 0,6 pino-m3 Hake 1,3 irto-m3 Pelletti 0,3 irto-m3 Kevyt polttoöljy 0,1 m3(= 100 litraa) Kun koivupilkeen määrä jaetaan kymmenellä, saadaan sillä korvattavissa oleva öljymäärä. (Laskelmassa on käytetty bruttoenergiasisältöä. Eri polttimissa ja tulisijoissa on erilaiset hyötysuhteet, …

Lue lisää

Termit ja mittayksiköt

Kuivaa polttopuuta

Termit Polttopuu on katkottu ja halottu uunivalmis polttopuu, jota käytetään kotitalouksien puulla lämmitettävissä laitteissa, kuten liesissä, takoissa ja keskuslämmityskattiloissa. Polttopuu on tavallisesti katkottu yhtenäiseen mittaan, tavallisesti 15 cm:stä 100 cm:iin. Pilke (klapi, lapu, klappi) on karsitusta pyöreästä puusta valmistettu 0,2 – 0,5 – metriseksi katkaistu ja halkaistu tai aisattu polttopuu. Yleisimmin pilke pilkotaan 25:n, 33:n tai 50 cm:n pituuteen. Lyhyemmät, …

Lue lisää

Lämpöarvo ja tiheys

Kuivaa polttopuuta

Polttopuun lämpöarvo ja tiheys Puun lämpöarvo kertoo, kuinka tehokkaasti poltettava puu lämmittää. Lämpöarvoon vaikuttaa poltettavan puun kosteus. Mitä kuivempaa puuta, sitä suurempi lämpöarvo. Kotimaisten puulajien ominaisuuksissa ei ole suurta eroa toisiinsa nähden kun verrataan lämpöarvoa painoyksikköä kohden (kWh/kg). Puun tiheys (kg/m3) vaikuttaa siihen paljonko energiaa on tilavuusyksikköä kohden (kWh/i-m3, kWh/p-m3). Koska koivun puuaines on tiheämpää kuin esimerkiksi männyn tai kuusen, on sen lämpöarvo tilavuusyksikköä …

Lue lisää

Toimitamme polttopuut pääkaupunkiseudulle Helsinki, Vantaa ja Espoo sekä lähialueille Pornainen, Mäntsälä, Sipoo, Tuusula, Kerava ja Järvenpää